Sinds 2014 krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Op verzoek van het Toon Hermans Huis houdt Dr. L. Gilissen, MDL-arts (maag- darm-lever) van het Catherinaziekenhuis in Eindhoven op woensdag 10 oktober een lezing over dit onderwerp.

De titel waaronder Dr. Lennard Gilissen de lezing houdt is “Darmkanker, preventie en behandelmogelijkheden vanuit het oogpunt van de maag-darm-leverarts”.

Dr.Gilissen is in 1975 in Weert geboren en nog steeds hier woonachtig. In 2000 rondde hij de opleiding Geneeskunde met onderscheiding af aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. In het Maaslandziekenhuis in Sittard en het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) deed hij de vooropleiding Interne geneeskunde. De opleiding tot Maag-darm-lever-arts (MDL-arts) deed hij vervolgens in het AZM en het Catharina Ziekenhuis. Vanaf 2007 werkt hij hier als MDL-arts. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht.

Bevolkingsonderzoek

Als geregistreerd bevolkingsonderzoeker is hij als geen ander in staat om het belang van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan te tonen. Hij zal in zijn lezing zowel preventie als behandelmethoden en keuzemogelijkheden behandelen. Ook zal hij ingaan op behandelingen in een latere fase zoals het plaatsen van stents in de darm bij een vernauwing. Voor belangstellenden is er alle ruimte tot het stellen van vragen.

Aanmelden

De thema-avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en wordt gehouden in de nieuwe Concertzaal van Rick op de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 (voorheen Hoogh Weert en HBO Nederland). Aanmelden noodzakelijk via e-mail of telefonisch via 0495 – 541 444.

Terug naar de Nieuwsbrief 2018-3