Wanneer je kind ziek is, krijg je als ouder met veel vragen en onzekerheden te maken. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor jou in zo’n stressvolle tijd? Krijgen broers en zussen in het gezin wel voldoende aandacht? En hoe zit ’t met opvoeden, hoe doe je dat als je kind ziek is?

Deze en veel andere vragen zullen beantwoord worden tijdens de themabijeenkomst “Opvoeden wanneer je kind ziek is” op woensdag 11 april. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Aanmelden voor deze avond gaat via hen: zie https://www.cjgml.nl voor meer informatie.