Toon Hermans Huis Weert opent voorzichtig op 9 juni

Vanaf dinsdag 9 juni opent het Toon Hermans Huis Weert weer op enkele ochtenden de deuren. Naast de inloopfunctie voor een goed gesprek en een luisterend oor wordt ook weer een beperkt aantal activiteiten opgestart, zoals het wandelen, het schilderen en de voetmassage.

Om dat voor iedereen veilig te laten plaatsvinden, zijn de werkwijzen en de inrichting van het huis (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM) enigszins aangepast. De ruimte in het huis is door de 1,5 meter-maatregel beperkt. Mensen die het huis willen bezoeken of aan een activiteit willen deelnemen, wordt daarom gevraagd zich vooraf aan te melden via tel.nr. 0495 – 541 444 of per mail via adminstratie@toonhermanshuisweert.nl.

Het Toon Hermans Huis Weert is meer dan 2 maanden gesloten geweest vanwege het coronavirus. Via de telefoon, de thuis bezorgde hartverwarmertjes en langs digitale weg is geprobeerd contact te houden met de bezoekers. De vrijwilligers van het inloophuis zijn blij dat de contacten, nu weer meer persoonlijk gemaakt kunnen worden, zij het heel voorzichtig.

In onze Nieuwsbrief 2020-03 vindt u meer informatie over de ons beperkte rooster en over ons gastenprotocol