‘Bewust richting Rust’, een bijzonder onderzoek in het Toon Hermans Huis Weert

Twee studenten van de HBO-opleiding Beeldende Therapie, Myra Clabbers en Ellis Meijers hebben een bijzonder project in het Toon Hermans Huis Weert met succes afgerond. Hun eindscriptie ‘Bewust richting Rust’ beschrijft hoe zij succesvol bezoeksters van het creatief atelier op een bijzondere wijze hebben laten kennismaken met mindfullness en creatieve werkvormen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat veel activiteiten, ook in het Toon Hermans Huis, stil zijn komen te liggen. Min of meer door de nood gedwongen hebben Myra en Ellis toch heel creatief een oplossing weten te vinden om hun studie aan de Hogeschool Zuyd succesvol af te kunnen ronden.
Hun onderzoek richt zich op vrouwen die ouder zijn dan 65 jaar en geconfronteerd zijn met borstkanker. Zij ontwikkelden acht werkvormen die zij in de praktijk hebben getoetst bij vier bezoekers van het creatief atelier in het Weerter inloophuis. Zij combineerden daarbij mindfullness met beeldende therapie, bijvoorbeeld door geblinddoekt met klei te werken of in zand een tekening te maken. Op die manier probeerden zij invulling te geven aan de dimensies ‘zingeving’ en ‘mentaal welbevinden’ uit het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

Werken via Zoom
Omdat het vanwege Corona niet mogelijk was elkaar fysiek te treffen in het Toon Hermans Huis zijn Myra en Ellis begonnen om de vier dames het werken met de computer en de I-pad eigen te maken, zodat zij via de webcam en Zoom de opdrachten konden volgen. Dat ging heel goed. De deelnemers hadden na 2 oefensessies het werken met Zoom al onder de knie. Het materiaal dat zij voor de opdrachten nodig hadden, werd vanuit het huis bij de deelnemers thuis bezorgd.

Zowel bij de beide studentes als de vier deelnemers zijn de ervaringen bijzonder positief. De groep gaat met deze combinatie van mindfullness en creatieve werkvormen door. Nu het huis weer open is, hoeft dat niet meer via Zoom maar treffen zij elkaar weer iedere vrijdagochtend in het huis. En Myra en Ellis hebben hun eindscriptie ‘Bewust richting Rust’ inmiddels diverse malen gepresenteerd. De opleiding gaat nog na of de beschreven werkwijze ook kan worden aangeboden aan andere IPSO-inloophuizen.

Terug naar de Nieuwsbrief