Ladiesday voor het goede doel.

Op dinsdag 17 september hebben 33 dames gespeeld voor het Toon Hermans Huis in Weert;

het resultaat was een mooie opbrengst van €560,-

Ita van de Sandt overhandigt de enveloppe aan Maria Bakx, coördinator van het Toon Hermans Huis.