Palliatieve Zorg Midden-Limburg biedt in samenwerking met het Toon Hermans Huis Weert via Café Toon Doodgewoon een ontmoetingsplek voor mensen met vragen over een waardig levenseinde. Het onderwerp van de volgende bijeenkomst is. Niet alles wat kan, moet.
Uit alle regelgeving wordt steeds duidelijker dat de patiënt bepaalt wat er gaat gebeuren en hoe zijn of haar laatste levensfase eruit gaat zien. Huisarts Sabine Kloeppel licht dit onderwerp toe vanuit ervaringen in haar eigen groepspraktijk.
Aanvang 19.30 (tot 21.30 uur).
Aanmelden noodzakelijk via onze mail of (0495) 541 444.