Een jaar hebben ze er aan gewerkt. Een nieuwe website van het Toon Hermans Huis, die ook gemakkelijk op smartphones en tablets te lezen is. Wat begon als een redelijk te overziene klus, bleek door allerlei tegenslagen toch nog een heel traject. Maar Boy Kollée en Marcel van de Warenburg kijken toch terug op een leerzame periode en vooral ook een mooi resultaat.

“Volgens mij is het de derde website die ik maak voor het Toon Hermans Huis”, zegt Boy Kollée. Ruim zes jaar geleden, nog vóór de start van het Toon Hermans Huis, heeft hij als vrijwilliger (met kennis van zaken) de eerste website voor het huis gemaakt. “Maar zoveel werk als deze keer heb ik bij alle websites die ik de laatste jaren voor verenigingen en stichtingen heb gemaakt, nog niet gehad. Het zat gewoon een beetje tegen, omdat het bedrijf dat de webhosting verzorgt, ook na lang aandringen niet bereid was een aantal functionaliteiten aan te passen en toe te voegen. Uiteindelijk hebben Marcel en ik toen maar besloten naar een ander systeem over te stappen”.

Boy is als vrijwilliger aan het Toon Hermans Huis verbonden. Hij is lid van de werkgroep Communicatie en verzorgt de website, maar zorgt ook voor de opmaak en verzending van de digitale Nieuwsbrieven.

Afhankelijk

“Om niet afhankelijk te zijn van één persoon heb ik Marcel gevraagd of hij samen met mij de nieuwe site zou willen bouwen. Marcel is Marcel van de Warenburg van Warenburg Media, die kantoor houdt in Cwartier in de Beekstraat.

Sinds de tachtiger jaren werkte Boy al met computers in zijn muziekzaak, die hij destijds had. Het bouwen van websites heeft hij zich door zelfstudie eigen gemaakt. Marcel is in dit ambacht terecht gekomen na een opleiding vormgeving aan de Kunstacademie in Maastricht.

Na omzwervingen in Zuid-Afrika, waar hij ook zijn vrouw heeft leren kennen, en Amerika, heeft hij als zzp’er nu zijn eigen mediabedrijf voor o.a. het ontwerpen van huisstijlen, webdesign en webbeheer.

Professioneel

De nieuwe website van het Toon Hermans Huis ziet er niet alleen weer heel fris en professioneel uit qua vormgeving en gebruiksvriendelijkheid, maar is nu ook responsive. Dat wil zeggen dat je de site snel en volledig op bijvoorbeeld smartphones en tablets kunt bekijken. De praktijk is immers dat nu al meer dan 60% van alle sites via mobiel bekeken wordt.

Het Toon Hermans Huis Weert is zeer te spreken over het eindresultaat en dankbaar voor de belangeloze hulp van Boy en Marcel. Zij werden daarbij, vooral voor de inhoud, geholpen door Jac Bakx en enkele andere vrijwilligers vanuit het Toon Hermans Huis. Met z’n zessen hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlagen van de drempel naar het inloophuis.

Terug naar de nieuwsbrief 2018-2