Esther van Gink, studente Toegepaste Psychologie, heeft het afgelopen half jaar haar afstudeeronderzoek over wensen en behoeften van naasten uitgevoerd in het Toon Hermans Huis Weert. Lees hier haar enthousiaste verslag.

Afstudeeronderzoek

Vanaf augustus 2015 tot februari 2016 heb ik, Esther van Gink student Toegepaste Psychologie een afstudeeronderzoek mogen uitvoeren bij het Toon Hermans Huis Weert. Vanuit de opleiding is het na 3,5 jaar colleges volgen en stagelopen tijd om je opleiding af te ronden met een scriptie; het afstudeeronderzoek. Op 2 februari heb ik mijn onderzoek gepresenteerd en ik mag mezelf officieel voortaan Toegepast Psycholoog noemen. Ik neem jullie even mee naar het begin van mijn avontuur.

Thuisvoelen

Ergens in augustus 2015 had ik mijn eerste gesprek met Conny Bijlmakers. Zenuwachtig, zweethandjes en tegelijkertijd met veel zin, drukte ik op de bel van het Toon Hermans Huis Weert. Ik werd ontzettend leuk en lief ontvangen met een kopje thee en een koekje. Daarna kreeg ik een rondleiding in het huis. Ik voelde me erg op mijn gemak en ik betrapte me op de gedachte: ik voel me eigenlijk na 10 minuten al thuis!

Wensen en behoeften van naasten

Daar zit in mijn ogen de kracht van dit inloophuis. De gastvrouwen en gastheren laten je thuis en op je gemak voelen. Daarnaast streeft het Toon Hermans Huis Weert ernaar om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van naasten. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat de behoeften van naasten zijn en vervolgens hoe hier goed op kan worden aangesloten. Laat dat nou een goed thema zijn voor een afstudeeronderzoek!

Afstudeeronderzoek

In mijn afstudeeronderzoek “Zorgen voor een ander. Wees lief voor jezelf!” heb ik de behoeften van naasten van kankerpatiënten onderzocht. Het onderzoek richt zich op deze doelgroep, omdat de reguliere zorg heel erg gericht is op de patiënt zelf. Naasten, mensen uit de nabije omgeving van de kankerpatiënt, hebben soms het gevoel te worden vergeten. Wanneer iemand uit je omgeving gediagnostiseerd wordt met kanker heeft dat invloed op de patiënt, maar ook op de mensen uit de omgeving. Kanker heb je niet alleen, kanker heb je samen. Uit onderzoek blijkt dat naasten vaak evenveel of zelfs meer negatieve psychologische gevolgen hebben van kanker. Reden genoeg om te onderzoeken waar naasten tegenaan lopen en wat dan precies hun behoeften zijn. Het Toon Hermans Huis Weert kan daar dan met het zorgaanbod op inspelen.

Het onderzoek bestond uit een literatuur – en een veldonderzoek. Tijdens het literatuuronderzoek heb ik zeer diverse wetenschappelijke onderzoeken en artikelen bestudeerd en op basis daarvan heb ik mijn eigen literatuurstudie geschreven. Vervolgens is er een veldonderzoek uitgevoerd, waarbij ik 11 mensen (naasten) heb mogen interviewen. De gesprekken met de naasten gaven de mogelijkheid om veel informatie te verzamelen.

Onderzoekresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan een luisterend oor, informatie (over de ziekte), het praten over eigen gevoelens en emoties, het leren van vaardigheden die betrekking hebben op het beter leren omgaan met de ziekte, het inzetten voor een ander (bv Toons Toppers), en het ontvangen van emotionele steun.

Gebleken is dat het Toon Hermans Huis Weert grotendeels beantwoordt aan bij deze behoeften. Er wordt nog niet aangesloten bij de behoefte van het leren van een vaardigheid. Samen met Conny Bijlmakers ga ik in de nabije toekomst een training ontwikkelen die in het zorgaanbod van het inloophuis opgenomen kan worden. Een training waarin naasten de kans krijgen om te leren wat en hoe het is om tijdens het zorgen voor een ander ook lief te kunnen zijn voor jezelf: ‘Wat is lief zijn voor mezelf en hoe ben ik lief voor mezelf als ik voor mijn dierbare zorg? Mag/kan ik wel lief zijn voor mezelf?’. Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die zeer waarschijnlijk in de training “Wees lief voor jezelf!” naar voren zullen komen.

Ik wil iedereen die direct of indirect betrokken is geweest bij het onderzoek heel erg bedanken! Het was ontzettend fijn om tijdens mijn laatste half jaar studeren als afstudeeronderzoeker bij het Toon Hermans Huis Weert werkzaam te zijn.
Tot snel!

Esther

Terug naar de Nieuwsbrief 2016-1