Onderzoek bewijst meerwaarde informele zorg bij kanker.
Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie. Het Toon Hermans Huis Weert is zo’n inloophuis voor Weert en omgeving. Om alle resultaten te zien klik op: Totaaloverzicht resultaten op positieve gezondheid.

Psychosociale Oncologische zorg.
Toon Hermanshuis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert, dat geen betaalde krachten kent en alleen met goed opgeleide vrijwilligers werkt, is lid van brancheorganisatie IPSO (Instellingen voor PsycoSociale Oncologie). Bij het Toon Hermans Huis kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Het Toon Hermans Huis Weert werkt samen met een groot aantal zorginstellingen en maatschappelijke instellingen. Zie voor meer informatie: www.toonhermanshuisweert.nl

Relatie met positieve gezondheid.
De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtegoed van de positieve gezondheid, zoals dat is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert luidt: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid. Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker (Bron: landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lid organisaties).