Onderzoek bewijst meerwaarde informele zorg bij kanker. 
Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie. Het Toon Hermans Huis Weert is zo’n inloophuis voor Weert en omgeving.

Psychosociale Oncologische zorg.
Toon Hermanshuis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert, dat geen betaalde krachten kent en alleen met goed opgeleide vrijwilligers werkt, is lid van brancheorganisatie IPSO (Instellingen voor PsycoSociale Oncologie). Bij het Toon Hermans Huis kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Het Toon Hermans Huis Weert werkt samen met een groot aantal zorginstellingen en maatschappelijke instellingen. Zie voor meer informatie: www.toonhermanshuisweert.nl

Relatie met positieve gezondheid.
De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals dat is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert luidt: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid. Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker (Bron: landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lid organisaties).

20 maart Presentatie Richard de Hoop en Brechtje Huigevoort.
Op verzoek van het Toon Hermans Huis Weert geeft de internationaal bekende spreker Richard de Hoop samen met Brechtje Huigevoort op woensdag 20 maart a.s. een presentatie over Positieve Gezondheid onder de titel:
‘Hoe kan positieve gezondheid voor jou klinken?’
Richard de Hoop is onlangs in Duitsland genomineerd voor de titel ‘Spreker van het jaar’. In Weert is hij o.a. bekend als presentator van de Toon Hermans Huis Theatershow in 2016 en van de kaarsenceremonie bij de SamenLoopvoorHoop.
Brechtje Huigevoort is oncologisch fysiotherapeut en oedeemtherapeut bij LifeStyle health & prevention Weert. Ook begeleidt zij als enthousiaste vrijwilligster al jaren de Toons Toppers in de voorbereiding naar en tijdens de beklimming van de Mont Ventoux.

Aanmelden:
De thema-avond (ook inspirerend voor mensen die niet zijn geconfronteerd met kanker) wordt gehouden in Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10b in Weert (ingang St.-Raphaëlpad) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Aanmelden is noodzakelijk via administratie@toonhermanshuisweert.nl of telefonisch via 0495 – 541 444.