Creatieve expressie

Individueel in een groep aan de slag onder begeleiding van een professional (beroepskracht beeldende vorming / kunstenaar / creatief therapeute).

Binnen het creatieve atelier kan gewerkt worden met verschillende materialen zoals verf, krijt, klei en/of steen.

Iedere deelnemer werkt vanuit zijn eigen persoonlijke behoefte en mogelijkheden. Daar waar de vraagstellingen, thema’ s en/of processen elkaar kruisen kan gekozen worden voor een gezamenlijk project, samenwerking en/of uitwisseling. De professional ondersteunt en begeleidt u door middel van beeldend werken bij verandering en verwerkingsprocessen.

Begeleiding : Inge / Marjon /
Dag & tijd: Vrijdag van 9.30 – 12.30 uur
Bijdrage: € 7,50
Aanmelden: Bel even naar ons huis (0495-541 444) of stuur een berichtje naar ons mailadres