Ook dit najaar geeft Manon Bommer weer een aantal schrijfworkshops en wel op de donderdagen 4, 18 en 25 oktober en 8, 22 en 29 november (tussen 13.30 en 15.30 uur).
Eén van de deelnemers van de afgelopen workshop, John Roemen, heeft zijn ervaringen op papier gezet.

Afgelopen jaar is mijn vrouw overleden. Vrij snel na haar overlijden ben ik in contact gekomen met het Toon Hermans Huis Weert. Ik ben hier op een geweldige manier opgevangen en heb aan veel activiteiten deelgenomen. Ik ben ondertussen een vaste gast geworden. Zo heb ik ook deelgenomen aan de schrijfworkshop onder leiding van Manon Bommer. Ik wist eigenlijk niet wat ik precies kon verwachten maar ik heb toch maar doorgezet.

Foto: Irene van Wel

Bij de eerste bijeenkomst werd al snel duidelijk wat de bedoeling was. Manon gaf een toelichting op de aanpak van de workshop. In het kort komt het erop neer dat je naar aanleiding van een thema, dat Manon vooraf bepaalt, een verhaaltje gaat schrijven, gebaseerd op de ervaring en gevoelens die het thema bij je losmaakt. Je begint met het opschrijven, zonder al te veel na te denken.
Geen aandacht schenken aan de zinsopbouw, spelling en volgorde. Je moet ook niet denken dat je niet mooi kunt schrijven. Dat is van ondergeschikt belang; jij zelf ziet en leest je verhaal. Loopt een zin niet lekker, dat is dan jammer, maar die ga je niet aanpassen.

De eerste indruk wordt weergegeven en blijft ook ongewijzigd. Je krijgt hiervoor een korte tijd van b.v. 10 minuten. Het thema kan b.v. gaan over een mooie herinnering van vroeger of een dierbaar voorwerp wat je thuis bezit. Het gaat over het algemeen niet over het verlies van je dierbare. Toch kom je meestal bij elk thema tijdens het schrijven op een link met de gevoelens en herinneringen aan je dierbare. Als de schrijftijd voorbij is, leest elke deelnemer zijn of haar verhaaltje voor en geeft eventueel een toelichting. Het is heel fijn om je verhaaltje te delen met de andere aanwezigen. Het kan soms ook confronterend en emotioneel zijn, maar het is erg fijn om je gevoelens op deze wijze met elkaar te delen.

Ik kan iedereen aanraden om aan deze workshop deel te nemen, al lijkt het moeilijk om jouw eigen gevoelens in de groep kenbaar te maken. Maar die vrees is slechts van heel korte duur.

Ook interesse in het volgen van de schrijfworkshop? U kunt zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 – 541 444. We vragen een vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.