Op 16 april was het precies tien jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Weert virtueel werd geopend. Virtueel betekende dat er een rechtstreekse beeldverbinding was tussen het Toon Hermans Huis aan de Graaf Jacobstraat en de Philips van Horne Scholengemeenschap aan de Wertastraat. Na afloop van een minisymposium in de aula van de scholengemeenschap werd met een videoverbinding het huis virtueel geopend. Op 25  juni werd het huis officieel in gebruik genomen. Eén van de gasten was Maurice Hermans, de zoon van Toon.

Onder de klanken van harmonie “St.-Joseph-1880” werden als openingshandeling grote trossen veelkleurige ballonnen opgelaten. Daaraan voorafgaand was er een drukbezocht minisymposium met o.a. een indrukwekkende inleiding van de Belgische psycholoog prof. dr. Manu Keirse met als titel ‘Helpen bij verlies en verdriet, een opdracht voor elke burger’.

In die tien jaar kunnen we constateren dat het Toon Hermans Huis Weert veel mensen heeft geholpen bij verlies en verdriet. Het inloophuis biedt een arm om de schouder voor mensen die op welke manier dan ook geconfronteerd worden met kanker en hun naasten. Het huis staat voor tien jaren van ontmoeten, ontspannen en verwennen. Vele duizenden bezoeken mocht het huis in die tien jaren registreren. De coronapandemie heeft weer eens extra aangetoond dat er grote behoefte is aan die arm om de schouder en aan een luisterend oor.

Dat het Toon Hermans Huis in Weert en de regio een vaste plaats in de gemeenschap heeft verworven, blijkt ook uit de vele acties die bedrijven, serviceclubs, (sport)verenigingen en particulieren de afgelopen jaren hebben georganiseerd ten bate van het huis. Daarvoor zijn wij veel dank verschuldigd.

Afhankelijk van de ontwikkelingen met de coronapandemie wordt later dit jaar nog stil gestaan bij tien jaar Toon Hermans Huis Weert.

Terug naar de Nieuwsbrief 2021.1