Dit najaar wordt weer een aantal nabestaandenbijeenkomsten gehouden. Op de woensdagen 19 oktober, 16 november en 14 december bent u tussen 15.30 en 19.30 uur welkom in het Toon Hermans Huis. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk via administratie@toonhermanshuisweert.nl of telefonisch 0495-541 444.

Het verlies van een geliefde is een van de ingrijpendste gebeurtenissen in een mensenleven. Tijdens het rouwproces komen er vele vragen en gevoelens naar boven. Soms weet je niet hoe je hiermee moet omgaan. Het helpt om je gevoelens en verdriet te delen en wat ondersteuning te vragen. Denise Margry is één van de werkgroepleden die de bijeenkomsten organiseert. “Praten over je ervaringen en verdriet doe je niet op commando. De praktijk leert dat deze gesprekken het beste verlopen in een kleine groep van maximaal 7 nabestaanden altijd gecombineerd met een bepaalde activiteit. Samen met Christien Gussenhoven koken we in de keuken van het Toon Hermans Huis. Tijdens het koken of daarna tijdens het eten wisselen we dan ervaringen en gevoelens uit”. De bijdrage in de kosten € 7,-

Terug naar de Nieuwsbrief 2016-4