Veel waardering voor jarig Toon Hermans Huis Weert

Het Toon Hermans Huis Weert e.o. kreeg zaterdagmiddag 10 september veel waardering toen tijdens een feestelijke bijeenkomst werd stil gestaan bij het 10-jarig bestaan in 2021. Op verschillende momenten bleek dat het Toon Hermans Huis een bijzondere plek heeft verworven binnen de samenleving in Weert en omgeving.

De waardering kwam tot uitdrukking tijdens de levendige paneldiscussie over het meerjarenbeleidsplan. Maar ook bij de aanbieding van een cheque van ruim € 5000,– vanuit de organisatie die in juli de sponsorloop ‘Lopen voor Hoop’ organiseerde. Wethouder Michèlle Ferrière sprak mede namens haar collega’s van de gemeenten Nederweert en Cranendonck lovende woorden. De ultieme waardering was er toen burgemeester Vlecken aan Maria Bakx en Tanja Kools, een koninklijke onderscheiding uitreikte. Beiden waren bijna 10 jaar de coördinatoren van het Toon Hermans Huis Weert. Tijdens de bijeenkomst in theater de Huiskamer werden ook de Toons Toppers en de vele vrijwilligers en aanbieders van het huis in het zonnetje gezet.

Leden van het deskundigenpanel waren Miriam Geene, verpleegkundig specialist oncologie in het Sint Jans Gasthuis, Reimeke Spanjaard (namens koepelorganisatie IPSO), Marieke Klaassen, gast van het THHW en Frans Brüll, oprichter, oud-bestuurslid en gastheer van het huis. Zij hadden niet alleen veel waardering voor de toekomstplannen, maar riepen het bestuur ook op duidelijke prioriteiten te stellen en nog meer de samenwerking te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder het SJG Weert. Belangrijk is ook het bestand aan vrijwilligers zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te houden. Het werken in het Toon Hermans Huis Weert moet uitdagend zijn en blijven.

Terug naar de Nieuwsbrief