Veel waardering voor jarig Toon Hermans Huis Weert

Het Toon Hermans Huis Weert e.o. kreeg zaterdagmiddag 10 september veel waardering toen tijdens een feestelijke bijeenkomst werd stil gestaan bij het 10-jarig bestaan in 2021. De waardering kwam tot uitdrukking tijdens de levendige paneldiscussie over het meerjarenbeleidsplan.

Maar ook bij de aanbieding van een cheque van ruim € 5000,– vanuit de Stichting Weerterland Weert Kanker, die in juli de sponsorloop ‘Lopen voor Hoop’ organiseerde.

De ultieme waardering was er toen burgemeester Vlecken aan Maria Bakx en Tanja Kools, een koninklijke onderscheiding uitreikte. Beiden waren bijna 10 jaar de coördinatoren van het Toon Hermans Huis Weert. Tijdens de bijeenkomst in theater de Huiskamer werden ook de Toons Toppers en de vele vrijwilligers en aanbieders van het huis in het zonnetje gezet. De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door pianist Teun Stienen en Manoeuvre Mannenkoor en afgesloten met een informeel samenzijn.