“Ervaringen met Immunotherapie”

Lezing door dr. Lizza Hendriks, longarts Maastricht UMC+

IS TOT NADER ORDER UITGESTELD VANWEGE HET CORONA VIRUS!

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Immunotherapie groeide in korte tijd uit tot een van de meest onderzochte en hoopgevende kankerbehandelingen. De therapie helpt het afweersysteem, zodat de afweercellen van de patiënt kankercellen opsporen en vernietigen.

Onderzoekers werken aan verschillende manieren om afweercellen te helpen kanker te herkennen als lichaamsvreemd en daarop te reageren.

Dr. Lizza Hendriks (Ospel 1981) is longarts, gespecialiseerd in longkanker, in het Maastricht Universitair Medisch Centrum +. In 2019 won zij de prestigieuze Dirkje Postma Talent Award, een stimuleringssubsidie van het Longfonds voor excellerende onderzoekers. In haar lezing vertelt zij over haar ervaringen met immunotherapie vanuit meerdere invalshoeken (niet alleen bij longkanker), de recente ontwikkelingen en de verwachtingen op korte en langere termijn.
Naast informatie en praktische tips, is er deze avond volop ruimte om vragen te stellen.