Woensdag 13 okt. Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Tijdens deze bijeenkomst worden op een discrete manier ervaringen, emoties en vragen besproken en gedeeld. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe inzichten, ideeën en tips. Elke deelnemer heeft natuurlijk zijn eigen verhaal en kan in alle stadia van de ziekte verkeren: voor, tijdens of na de behandeling.

Deelnemers ervaren het als prettig en waardevol om niet alleen het eigen verhaal te kunnen delen, maar ook om andermans verhalen te horen. Tevens is er ruimte om – indien gewenst – een specifiek thema te bespreken. Partners zijn uiteraard ook van harte welkom. Want kanker heb je niet alleen.
U bent van harte welkom!

Gespreksleiding: Toine Kaas en Frits van de Kolk, vrijwilligers van de Prostaatkankerstichting en zelf ervaringsdeskundigen.
Tijd : 14.00 – 15.30 uur
Plaats : Toon Hermans Huis, Graaf Jacobstraat 1, Weert
U kunt zich aanmelden door ons even te bellen (0495 – 541 444) of een mail te sturen naar administratie@toonhermanshuisweert.nl. Geef ook even aan als uw partner meekomt.

Terug naar Nieuwsbrief 2021-04