Op 23 mei 2018 organiseren het Zuyderland Ziekenhuis en Hematon op de locatie Sittard-Geleen een informatie avond op het gebied van bloed en lymfeklierkanker.

Er worden een drietal lezingen gehouden. De avond is gratis toegankelijk. Wij vragen wel een ieder die wil deelnemen zich aan te melden. Aanmelden kan via het online formulier<https://formdesk.nl/Hematon/sittard> of via de link www.hematon.nl/sittard Lukt dat niet? Bel dan met Peter Dols: 046-475 82 83.

Er is plaats voor 120 personen en met jullie hulp hopen wij ook niet-Hematon leden te bereiken. De parkeergarage is te bereiken via de Demystraat in Geleen. Je bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst en ook naasten zijn welkom!

Onderwerp van de lezingen:

19.10 uur: Wat is nieuw binnen de hematologische oncologie? door Roel van Kampen, internist-hematoloog/oncoloog
De ontwikkelingen in de hematologie volgen elkaar in snel tempo op. Veel nieuwe middelen en behandelingen doen hun intrede en kunnen leiden tot een betere uitkomst voor patiënten met een hematologische ziekte. Roel van Kampen zal ingaan op de huidige en de nieuwe ontwikkelingen van de meest voorkomende hematologische ziektes; wat is nieuw en wat mogen we er van verwachten?

19.45 uur: Nazorg in kankerbehandeling door Danny Quadvlieg-Delnoy, verpleegkundig specialist hematologie in opleiding.
In Nederland krijgt één op de drie mensen een vorm van kanker, 90% is ouder dan 50 jaar. Het aantal mensen dat een vorm van kanker overleeft neemt de laatste jaren toe, onder andere door betere methodes om kanker op te sporen en betere behandelingen. Hierdoor neemt ook het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van een behandeling toe. Patiënten kunnen last krijgen van direct optredende bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en infecties, maar ook na afronding van de behandeling kunnen ze last krijgen van klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies, geheugenproblemen etc. Hoe gaan we hiermee om en welke nieuwe ontwikkelen zijn inmiddels in gang gezet in Zuyderland. Deze presentatie gaat over nazorg na afloop van de behandeling met chemo-immuuntherapie. Er is een nieuw initiatief in Zuyderland om aan lymfoompatiënten een nazorggesprek aan te bieden. Wat is dit nazorggesprek, wat wordt er besproken en hoe ziet de nazorg eruit die wordt aangeboden?

20.40 uur: De mens achter de patiënt door Asiong Jie, internist-hematoloog en lector.
Bij de behandeling van kankerpatiënten wordt vaak de nadruk gelegd op de behandeling van de kanker. Hierin hebben we de laatste jaren veel vooruitgang geboekt: patiënten leven tegenwoordig langer met of zonder hun kanker. Maar wat vinden patiënten zelf goede zorg? Is een goede medische behandeling van hun kanker voldoende of moet er nog aandacht zijn voor andere zaken? Hoe kijken patiënten hier zelf tegen aan en hoe probeert Zuyderland in samenwerking met Zuyd Hogeschool hier verbetering in aan te brengen? Asiong Jie vertelt wat patiënten uit Zuyderland hierover gedeeld hebben en welke initiatieven er genomen worden om de zorg voor kankerpatiënten geleidelijk aan te verbeteren. Je krijgt tips hoe je hier ook een bijdrage aan kunt leveren.