Ook in 2019 houdt het Toon Hermans Huis Weert weer een aantal bijzondere thema-avonden. De eerste is gepland op woensdag 20 maart 2019 in Theatercafé de Huiskamer, Wilhelminasingel 10b (ingang St.-Raphaëlpad). Onderwerp:

“Hoe kan positieve gezondheid voor jou klinken?

Positieve gezondheid! Wie kan daar beter een presentatie over houden dan de bij velen bekende Richard de Hoop en Brechtje Huigevoort?

Positieve gezondheid Voormalig huisarts Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Dit thema wordt in het Toon Hermans Huis Weert al vanaf 2011 dagelijks toegepast. In het inloophuis voor mensen, die geconfronteerd worden met kanker en hun naasten zijn alle activiteiten gericht op positieve gezondheid. Juist omdat het hebben van kanker zoveel meer is dan ziek zijn, pijn hebben en vermoeid zijn. Zelf de regie voeren, daar gaat het om. We zijn bijzonder blij dat wij over dit onderwerp twee bekende sprekers hebben kunnen strikken.

Richard de Hoop is een gepassioneerde professional, die als inspirerend spreker internationaal indruk maakt. In Weert is hij o.a. bekend als presentator van de Toon Hermans Huis Theatershow in 2016 en tijdens de kaarsenceremonie bij de SamenLoopvoorHoop in 2018.

Brechtje Huigevoort kennen we als oncologisch fysiotherapeut en oedeemtherapeut bij LifeStyle health & prevention Weert. Ook begeleidt zij als enthousiaste vrijwilligster al jaren de Toons Toppers in de voorbereiding naar en tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Brechtje over positieve gezondheid en kanker: “Kanker gaat nooit weg, het blijft altijd een onderdeel van je. Maar het is wel de vraag: hoe groot blijft dat onderdeel, waar laat je het en welke invloed heeft het nog op de keuzes die je nu maakt?”

Aanmelden De thema-avond (ook inspirerend voor mensen die niet zijn geconfronteerd met kanker) begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden is noodzakelijk via e-mail administratie@toonhermanshuisweert.nl. of telefonisch via 0495 – 541 444.