‘Leven in onzekerheid, met het einde in zicht’

Hoe moet het zijn om te leven met een ongeneeslijke levensbedreigende aandoening, als een onzeker uitzicht op het levenseinde zich aandient, zonder dat precies duidelijk is wanneer. Mensen in deze situatie zijn nog niet terminaal ziek, de dood dient zich nog niet binnen afzienbare tijd aan. Wat is belangrijk in deze fase? Wat is er aan zorg en ondersteuning? Deze avond wordt verzorgd door Harrie Kuipers – specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve zorg – en Greet de Boer – geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen.

Datum en tijd: Woensdag 3 juli, aanvang 19.30 uur
Locatie: Ontmoetingsruimte Cwartier (voorheen de Stadskantien), Beekstraat 54, Weert
Aanmelden: administratie@toonhermanshuisweert.nl of bel 0495 – 541 444
Bijdrage: De toegang is gratis