Sponsoring (en fiscale aftrek ANBI)

Het Toon Hermans Huis Weert heeft geen reguliere inkomsten. Het huis is praktisch volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.

Vergoeding

De gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Cranendonck geven sinds 2017  een waarderingsbijdrage voor het vrijwilligerswerk.
Naast de dagelijkse activiteiten organiseren de vrijwilligers ook diverse eigen projecten met als doel fondsen te werven voor het huis. Om het voortbestaan van het huis voor de langere termijn zeker te kunnen stellen en de activiteiten die we willen aanbieden te kunnen ontwikkelen, uitvoeren en uitbreiden, hebben wij uw financiële ondersteuning hard nodig.

Ondersteunen

Wij zijn dan ook op zoek naar bedrijven, instellingen en particulieren die het Toon Hermans Huis Weert willen ondersteunen. Met uw steun kan aan deze belangrijke voorziening voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, een gezonde financiële toekomst gegeven worden. Omdat een aantal bedrijven, instellingen en particulieren zich voor een langere periode wil binden aan een groter of kleiner sponsorbedrag, maar er daarnaast ook sponsoren zijn die eenmalig een geldbedrag willen schenken hebben wij het aanmeldingsformulier donateur bijgevoegd waarmee een geïnteresseerde  een sponsorvoornemen kan concretiseren.

 

Bijzondere gelegenheden

Naast geplande eenmalige schenkingen blijken ook tal van bijzondere gelegenheden aanleiding te zijn om een schenking aan het Toon Hermans Huis Weert te doen. Voor de afhandeling hiervan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Ad Jongen tel: 06 – 109 650 76 of 0495 – 524 595, of een berichtje sturen naar zijn mailadres. Het is ook mogelijk om “in natura” te sponsoren, eenmalig of gedurende een kortere of langere periode. Afhankelijk van de termijn en de grootte van het te sponsoren bedrag wordt u ingedeeld in een van de volgende categorieën: President, Ambassadeur, Vriend of Begunstiger.

Donateur

Als u zich voor een of andere vorm van sponsoring wilt aanmelden vul dan het aanmeldingsformulier donateur in en stuur dat ondertekend naar het Toon Hermans Huis Weert, Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert of scan het ingevulde formulier en mail dat naar ons mailadres. Onze stichting heeft een beschikking van de belastingdienst gekregen dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting zijn waardoor onder andere schenkingen aan onze stichting volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Klik voor de ANBI en bankgegevens op deze link.

Zo kunt u ons steunen:

President

We verlenen u de eretitel van President als u minimaal € 1.500,- per jaar doneert gedurende minimaal 5 jaar. Als President bent u een drijvende kracht achter het werk van het Toon Hermans Huis Weert. U krijgt de beschikking over het logo van het Toon Hermans Huis Weert. Indien gewenst kunt u dit logo publiceren op uw website of afdrukken op uw briefpapier met de tekst: “wij steunen het Toon Hermans Huis Weert”. U krijgt verder een naamsvermelding in de slideshow bij de ingang van het Toon Hermans Huis en u krijgt een vermelding op onze website met een link naar uw bedrijfswebsite.


Ambassadeur

U wordt Ambassadeur van het Toon Hermans Huis Weert als u minimaal € 500,- per jaar doneert gedurende een periode van minimaal 5 jaar. U krijgt verder een naamsvermelding in de slideshow bij de ingang van het Toon Hermans Huis en u krijgt een vermelding op onze website met een link naar uw bedrijfswebsite.


Vriend

U wordt Vriend van het Toon Hermans Huis Weert als u minimaal €100,- per jaar doneert gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Dat het werk van het Toon Hermans Huis door velen gewaardeerd wordt blijkt wel uit het grote aantal mensen, dat zich als persoonlijke vriend met ons huis verbonden voelt en ieder jaar een schenking doet.


Begunstiger

Elke bijdrage, waarmee u uw maatschappelijk betrokkenheid toont, is van harte welkom. U bent dan Begunstiger van het huis.


Natura, gratis levering van producten en diensten

U kunt het Toon Hermans Huis Weert ook steunen middels levering van gratis goederen of diensten. Hierbij vermelden wij uw naam en logo op onze website. U krijgt verder een naamsvermelding op het scherm bij de ingang van het Toon Hermans Huis.

Nalatenschappen/Donaties-giften/Adopties

Er zijn ook nog andere manieren waarop u het Toon Hermans Huis Weert kunt steunen:

  • Door een nalatenschap. Door uw wensen in een testament vast te leggen weet u zeker dat uw geld ten goede komt aan wat voor u belangrijk is. Een nalatenschap aan het Toon Hermans Huis Weert is bovendien fiscaal voordelig. Wanneer u kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Weert zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.
  • Donaties-giften. – Viert u een verjaardag, jubileum, opening of huwelijk of doet zich een andere mooie gelegenheid voor, dan kunt u uw gasten verzoeken in plaats van een cadeau een donatie te geven aan het Toon Hermans Huis Weert. – U beslist, in overleg met uw personeel of klant, om in plaats van een eindejaars-geschenk aan uw personeel en klant het hiervoor beschikbare bedrag te doneren aan het Toon Hermans Huis Weert. – U zoekt een bijzonder goed doel bij een speciale actie en benoemt hierbij het Toon Hermans Huis Weert als zodanig. – Bij de afscheidsdienst van uw naaste laat u de bezoekers de keuze om een bijdrage te storten in het aanwezige collectehuis van het “Toon Hermans Huis Weert”
  • Adopties. Door het adopteren van projecten ( bijv. themabijeenkomsten), dagdelen (bijv. verwendagen), bepaalde activiteiten (bijv. schilderen) of een bepaalde post van de exploitatie (bijv. energiekosten, kosten provider, kosten website-hosting).

Bedrijven en instellingen

Op de frontpagina van deze site vindt u onderaan een slider met de logo’s van bedrijven en instellingen die ons steunen. Als u op een logo klikt wordt u doorgelinkt naar betrokkene.

 Acties door vrijwilligers van ons huis.

De vrijwilligers van het THHW organiseren zelf projecten waarmee financiën worden binnengehaald, bijvoorbeeld:


Ami-ke

Ami-ke, sleutelhangers door vrijwilligers ontworpen en gemaakt. Bij een donatie van minimaal € 5,00 krijgt de bezoeker een Ami-ke.

 

 

 


Kunstkaarten

Exclusieve kunstkaarten worden per stuk of per set van vier verkocht aan belangstellenden.

 

 

 


Toonbankhuisjes

In diverse winkels / ondernemingen staan onze toonbankhuisjes; de klanten kunnen er een bijdrage in doen.

 

 

 


Kookboekje

Recepten, die in huis tijdens de kookworkshops worden gemaakt, zijn gebundeld in een mooi boekje: “Liefdevol Koken”.

 

 

 


Toons Toppers (jaarlijks)

Een aantal vrijwilligers organiseert jaarlijks een trainingsprogramma van een half jaar voor de Toons Toppers om in september te voet of op de fiets de Mont Ventoux te beklimmen. 40 % van het sponsorgeld is voor ons huis, de rest is voor projecten van het KWF. Als u op deze link klikt ziet u een animatie van het Toons Toppers project in 2018 van het Toon Hermans Huis Weert.

 

 


SamenLoop voor Hoop (3-jaarlijks)

Bij de SamenLoop voor Hoop regelen en organiseren onze vrijwilligers o.a. de opvang en verzorging van de survivors.