Sponsoring (en fiscale aftrek ANBI)

Het Toon Hermans Huis Weert heeft geen reguliere inkomsten. Het huis is praktisch volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.

Vergoeding

Sinds 2017 ontvangen wij van de gemeenten Weert, Nederweert, Maasgouw en Cranendonck een waarderingsbijdrage voor het vrijwilligerswerk.
Ook organiseren vrijwilligers in ons huis, naast de dagelijkse activiteiten diverse eigen projecten met als doel fondsen te werven voor het huis.
Uw financiële ondersteuning is echter onontbeerlijk om het voortbestaan van het huis voor de langere termijn zeker te kunnen stellen en om de activiteiten die we willen aanbieden te kunnen ontwikkelen, uitvoeren en uitbreiden.

Ondersteunen

Wij zijn dan ook altijd erg blij met bedrijven, instellingen en particulieren die het Toon Hermans Huis Weert willen ondersteunen. Met uw steun kan aan deze belangrijke voorziening voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, een gezonde financiële toekomst gegeven worden. Wilt u als bedrijf, instelling of particulier ons huis voor een langere periode sponsoren of eenmalig een geldbedrag schenken dan kunt u gebruik maken van bijgevoegd aanmeldingsformulier donateur.
Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze penningmeester Vivian Hoeben, tel 06 – 148 545 84 of een berichtje sturen naar haar mailadres.

 

Bijzondere gelegenheden

Allerlei bijzondere gelegenheden kunnen aanleiding zijn om een schenking aan het Toon Hermans Huis Weert te doen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Vivian Hoeben, of een berichtje sturen naar haar mailadres.
U kunt natuurlijk ook “in natura” sponsoren, eenmalig of gedurende een periode. Afhankelijk van de termijn en de grootte van het te sponsoren bedrag wordt u ingedeeld in een van de volgende categorieën: President, Ambassadeur, Vriend of Begunstiger.

Donateur

Wilt u ons huis steunen vul dan het machtigingsformulier in en stuur dat ondertekend naar het Toon Hermans Huis Weert, Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert of scan het ingevulde formulier en mail dat naar ons mailadres. Onze stichting heeft een beschikking van de belastingdienst gekregen waardoor wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting zijn; daardoor zijn onder andere schenkingen aan onze stichting volledig fiscaal aftrekbaar. Klik voor de ANBI en bankgegevens op deze link.

Zo kunt u ons steunen:

President

U wordt President als u minimaal € 1.500,- per jaar doneert gedurende minimaal 5 jaar. Als President levert u een belangrijke bijdrage om het werk van het Toon Hermans Huis Weert mogelijk te maken. U krijgt de beschikking over het logo van het Toon Hermans Huis Weert dat u kunt publiceren op uw website en afdrukken op uw briefpapier onder vermelding van: “wij steunen het Toon Hermans Huis Weert”. U wordt vermeld in de slideshow bij de ingang van het Toon Hermans Huis en op onze website met een link naar uw (bedrijfs)website.


Ambassadeur

U wordt Ambassadeur van het Toon Hermans Huis Weert als u minimaal € 500,- per jaar doneert gedurende een periode van minimaal 5 jaar. U wordt vermeld in de slideshow bij de ingang van het Toon Hermans Huis en op onze website met een link naar uw (bedrijfs)website.


Vriend

U wordt Vriend van het Toon Hermans Huis Weert als u minimaal €100,- per jaar doneert gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Dat het werk van het Toon Hermans Huis door velen gewaardeerd wordt blijkt wel uit het grote aantal mensen, dat zich als persoonlijke vriend met ons huis verbonden voelt en ieder jaar een schenking doet.


Begunstiger

Elke bijdrage, waarmee u uw maatschappelijke betrokkenheid toont, is van harte welkom. U bent dan Begunstiger van het huis.


Natura, gratis levering van producten en diensten

U kunt het Toon Hermans Huis Weert ook steunen middels levering van gratis goederen of diensten. U wordt vermeld in de slideshow bij de ingang van het Toon Hermans Huis.

Nalatenschappen/Donaties-giften/Adopties

Er zijn ook nog andere manieren waarop u het Toon Hermans Huis Weert kunt steunen:

  • Door een nalatenschap. Door uw wensen in een testament vast te leggen weet u zeker dat uw geld ten goede komt aan wat voor u belangrijk is. Een nalatenschap aan het Toon Hermans Huis Weert is bovendien fiscaal voordelig. Wanneer u kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Weert zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.
  • Donaties-giften. – Viert u een verjaardag, jubileum, opening of huwelijk of doet zich een andere mooie gelegenheid voor, dan kunt u uw gasten verzoeken in plaats van een cadeau een donatie te geven aan het Toon Hermans Huis Weert. – U beslist, in overleg met uw personeel of klant, om in plaats van een eindejaars-geschenk aan uw personeel en klant het hiervoor beschikbare bedrag te doneren aan het Toon Hermans Huis Weert. – U zoekt een bijzonder goed doel bij een speciale actie en benoemt hierbij het Toon Hermans Huis Weert als zodanig. – Bij de afscheidsdienst van uw naaste laat u de bezoekers de keuze om een bijdrage te storten in het aanwezige collectehuis van het “Toon Hermans Huis Weert”
  • Adopties. Door het adopteren van projecten ( bijv. themabijeenkomsten), dagdelen (bijv. verwendagen), bepaalde activiteiten (bijv. schilderen) of een bepaalde post van de exploitatie (bijv. energiekosten, kosten provider, kosten website-hosting).

Bedrijven en instellingen

Op de frontpagina van deze site vindt u onderaan een slider met de logo’s van bedrijven en instellingen die ons steunen. Als u op een logo klikt wordt u doorgelinkt naar betrokkene.

 Acties door vrijwilligers van ons huis.

De vrijwilligers van het THHW organiseren zelf projecten waarmee geld wordt verzameld voor ons huis, bijvoorbeeld:


Ami-ke

Ami-ke, sleutelhangers door vrijwilligers ontworpen en gemaakt. Bij een donatie van minimaal € 5,00 krijgt de bezoeker een Ami-ke.

 

 

 


Kunstkaarten

Exclusieve kunstkaarten worden per stuk of per set van vier verkocht aan belangstellenden.

 

 

 


Toonbankhuisjes

In diverse winkels / ondernemingen staan onze toonbankhuisjes; de klanten kunnen er een bijdrage in doen.

 

 

 


Kookboekje

Recepten, die in huis tijdens de kookworkshops worden gemaakt, zijn gebundeld in een mooi boekje: “Liefdevol Koken”.

 

 

 


Toons Toppers (jaarlijks)

Een aantal vrijwilligers organiseert jaarlijks een trainingsprogramma van een half jaar voor de Toons Toppers om in september te voet of op de fiets de Mont Ventoux te beklimmen. 40 % van het sponsorgeld is voor ons huis, de rest is voor projecten van het KWF. Als u op deze link klikt ziet u een animatie van het Toons Toppers project in 2018 van het Toon Hermans Huis Weert. Voor een video-compilatie van het hele Toons Toppers-traject 2021 klik hier.

 

 


Lopen voor Hoop

Serviceclub Ronde Tafel 146 Weert wil met de sponsoring van Lopen voor Hoop het belang van het evenement onderstrepen en een aanzet leveren voor het succes daarvan.
De bestedingsdoelen van de opbrengst van de 12-uurs wandelestafette zijn het Kankeronderzoekfonds Limburg en het Toon Hermans Huis Weert, waardoor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en het leefbaar maken van een leven met kanker nog eens extra benadrukt.

Alle sponsoren