Toon Hermans Huizen

Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor iedereen die direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en onze deuren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan steun of een luisterend oor.

Achtergrond

De Toon Hermans Huizen zijn ontstaan op initiatief van Mart Martens die aan Toon Hermans, na het overlijden van diens vrouw Rietje, verzocht heeft zijn naam te verbinden aan het eerste huis in Sittard.

Oorspronkelijk hadden de huizen voornamelijk een inloopfunctie, de gastvrouwen boden een luisterend oor, de mogelijkheid om je verhaal te vertellen. Gaandeweg ontwikkelde elk huis een eigen aanbod aan activiteiten en psychosociale begeleiding. Via de websites van elk huis kunt u kennis nemen van het aanbod.

De huizen werken met teams van vrijwilligers. Soms zijn er ook beroepskrachten werkzaam.
U kunt vrijblijvend binnenlopen om te kijken of er iets is dat bij u past, waar u wat aan heeft. De openingstijden verschillen per huis, de informatie daarover vindt u terug op de afzonderlijke websites.

Wat bieden we?

Het huis heeft als doelstelling een inloophuis te zijn voor mensen met kanker en hun naasten, als ondersteuning en als open contact.

Onze activiteiten worden afhankelijk van het onderwerp door beroepskrachten of door onze geschoolde vrijwilligers begeleid.
Voor een aantal activiteiten geldt dat een tegemoetkoming in de kosten gevraagd wordt.

Klik hier voor onze agenda 
Voor onze dagelijkse activiteiten zie onze activiteiten pagina.
Hier kunt u onze folder downloaden.

Partners in samenwerking

Teneinde een goede aanvulling op het reguliere zorgcircuit te kunnen bieden en alle gasten goed te kunnen informeren werkt het Toon Hermans Huis Weert samen en zoekt het samenwerking met een groot aantal zorginstanties en maatschappelijke instellingen. Professionals zorgen daarbij voor de medische behandeling en verzorging. Wij zetten ons in voor het welbevinden van de gast in een gastvrije, huiselijke omgeving.

Belangrijke partners zijn:

Samenwerking met overige Toon Hermans Huizen

We werken samen met de andere Limburgse Toon Herman Huizen bij onder meer de ontwikkeling van activiteiten en opleiding van onze vrijwilligers.

Koepelvereniging

De Stichting Toon Hermans Huis Weert is lid van de koepelvereniging voor inloophuizen t.b.v. kankerpatiënten IPSO (Instellingen Psycho-Sociale Oncologie). De gezamenlijke bedrijfsvoering (contractbeheer e.d.), beleids- en kwaliteitsontwikkeling en borging van de kwaliteit zijn hier ondergebracht. Op dit moment zijn ongeveer 80 zelfstandige inloophuizen aangesloten.