Onze vrijwilligers

Alle activiteiten in het Toon Hermans Huis Weert worden uitgevoerd door (goed opgeleide) vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen met passie, die het hart op de juiste plaats hebben.

Onze vrijwilligers vertellen u graag meer over wat zij in het Toon Hermans Huis doen, waarom ze dat doen en hoe bijzonder het is bij zo’n mooie groep mensen te horen.

Hebt u interesse om ook vrijwilliger te worden? Loop eens vrijblijvend binnen in het Toon Hermans Huis Weert of mail ons.

Wij praten graag met u over wat u beweegt, uw kwaliteiten, talenten en ervaring. Want vrijwilligerswerk in het Toon Hermans Huis levert echt wat op. Ook voor uzelf.

Wij willen voor de aanname van nieuwe vrijwilligers transparant zijn over de te volgen procedure. E.e.a. is vastgelegd in de nota: Aannamebeleid Toon Hermans Huis Weert

Ons huis hecht veel waarde aan veiligheid, zowel in fysieke als emotionele zin. Daarom is een “Gedragscode en omgangsregels voor vrijwilligers opgesteld.

Daarnaast vindt het bestuur van het Toon Hermans Huis het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon is waar je terecht kunt. De vertrouwenspersoon is neutraal en biedt een luisterend oor aan mensen die melden dat ze te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. Hij kan ondersteunen, informeren en adviseren.

Een overzicht

U vindt hier een actueel overzicht van alle vrijwilligers. Sommigen vindt u ook terug bij Activiteiten.

Bestuur

Vertrouwenspersoon

Coördinator

Gastheren & vrouwen

Overige vrijwilligers

Project vrijwilligers

Aanbieders