Café Toon Doodgewoon is een samenwerkingsproject van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg en het Toon Hermans Huis en vindt plaats in het Toon Hermans Huis, Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert.

Café Toon Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.

Het programma voor 2019

De werkgroep Café Toon Doodgewoon organiseert in 2019 vier bijeenkomsten, met daarnaast de mogelijkheid voor een verdieping per thema als daar belangstelling voor is.

De thema’s:

Dinsdag 12 maart: Zingeving rond het levenseinde.
Ria Soers, geestelijk verzorger, gaat met de deelnemers in gesprek over zingeving en of je daar anders tegenaan kijkt wanneer je ernstig ziek bent?

Dinsdag 11 juni: Dementie en palliatieve zorg.
Laat maar los, we houden je vast.
Zorg, aandacht en ondersteuning in de laatste fase van dementie,  ingeleid door Harrie  Kuipers, specialist ouderengeneeskunde bij het Land van Horne.

Dinsdag 10 september:  Pijn bestrijding
Kristof Piotrowski, anesthesioloog
(specialisme pijnbestrijding) in het SJG Weert Sint Jans Gasthuis, zal in zijn inleiding de randvoorwaarden aangeven voor pijnbestrijding in de palliatieve zorg. In de discussie zal dit aan de hand van vragen en antwoorden nader worden belicht.

Dinsdag 12 november:  Palliatieve zorg bij kinderen.
Monique Christoph,
NetWerkCoördinator Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost Brabant bespreekt palliatieve zorg bij kinderen en met name welke steun ouders, zorgprofessionals  en mantelzorgers in de regio kunnen krijgen.

Datum & tijd: De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 12 mrt., 11 jun., 10 sep., en 12 nov. van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Info: Informatie kunt u krijgen  bij Mar­griet Kwantes, 0495–536346 of Theo Peters, 06-51024711.
Aanmelding vooraf is gewenst, via telefoonnummer: 0495 – 541 444 of via mail naar: cafetoondoodgewoon@toonhermanshuisweert.nl.