Feestelijke bijeenkomst Toon Hermans Huis Weert met paneldiscussie

Het Toon Hermans Huis Weert e.o. houdt zaterdagmiddag 10 september een feestelijke bijeenkomst om stil te staan bij het 10-jarig bestaan in 2021. De bijeenkomst in theater de Huiskamer is zowel feestelijk en ontspannen als serieus. De vele vrijwilligers en aanbieders van het huis worden in het zonnetje gezet.

Tevens presenteert het bestuur van het Toon Hermans Huis Weert e.o. het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Onder leiding van Jan Leenders vindt samen met de genodigden (gasten, vrijwilligers en relaties) een paneldiscussie plaats over de toekomstplannen van het huis.

Leden van het panel zijn Reimeke Spanjaard namens koepelorganisatie IPSO,

Miriam Geene, verpleegkundig specialist oncologie Sint Jans Gasthuis Weert, Marieke Klaassen, gast van het THHW en Frans Brüll, oprichter, oud-bestuurslid en gastheer van het huis.

Veel mensen met kanker en/of hun partners hebben het Toon Hermans Huis Weert e.o. in de afgelopen jaren weten te vinden of hebben deelgenomen aan de vele activiteiten.

Het huis is sterk verankerd in de sociale infrastructuur van Weert en omgeving. In het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 is gezocht naar een verdere inhoudelijke verdieping en doorontwikkeling van het werk samen met maatschappelijke partners.

De feestelijke bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door pianist Teun Stienen en Manoeuvre Mannenkoor en afgesloten met een informeel samenzijn.