LOPEN VOOR HOOP een groot succes

Met heel veel plezier hebben we als toon Hermans Huis op zaterdag 2 juli onze bijdrage geleverd aan Lopen voor Hoop door het verzorgen van het eregasten programma.
Een dag die in het teken stond van samen doen en samen beleven.
Een dag die we niet hadden kunnen realiseren zonder hulp en steun van vrijwilligers en sponsoren. In dit kader speciaal  dank aan boerderijwinkel De Mildert, lijstenmakerij Henri van de Mortel, fotograaf Ruud Castermans en Foto Weert.
Hieronder een paar fotocollages om een indruk te krijgen.

Meer foto’s en verhaal kunt u bekijken op de site van Weert de Gekste (klik op deze link)