Na de diagnose en behandeling van borstkanker blijven veel vrouwen met emoties en vragen zitten. Vragen op velerlei gebied. Het Toon Hermans Huis Weert en het SJG Weert hebben gemerkt dat er samen over praten veel steun kan bieden. Daarom heeft het huis aan ervaringsdeskundigen Loes Heijltjes en Miranda Vaes gevraagd maandelijks een bijeenkomst te organiseren, een borstkankercontactgroep. De eerste bijeenkomst is op woensdag 31 januari van 10.00 tot 11.30 uur.

 

Loes en Miranda zijn niet alleen zelf bekend met borstkanker en de fysieke, sociale en mentale gevolgen daarvan, maar zijn ook ervaren (groeps)begeleiders en coaches. Loes Heijltjes heeft veel cursussen en workshops gegeven aan volwassenen, Miranda Vaes is werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs waar ze kinderen, die een extra steuntje kunnen gebruiken, begeleidt in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Je eigen verhaal kwijt kunnen

“Toen ik zeven jaar geleden zelf borstkanker kreeg, vond ik, naast mijn directe omgeving,  veel steun bij de groep van oncologisch fysiotherapeute Brechtje Huigevoort’, vertelt Miranda. ‘Vooral het onderlinge contact heeft mij veel geholpen. Je voelt een sterke gezamenlijke verbondenheid. Voor een buitenstaander is het bijna niet in te voelen wat er allemaal gebeurt na een diagnose, tijdens en na de behandeling van borstkanker. Samen kunnen delen en ook lachen geeft ruimte.’
Loes Heijltjes bevestigt dit. Zij herinnert zich ook, zelfs na 25 jaar, hoe heftig de diagnose borstkanker was en hoeveel impact het had op haar leven. Ook voor haar was het heel belangrijk en ondersteunend om haar ervaringen te kunnen delen met vrouwen die hetzelfde doormaakten als zij..

Erkennen en herkennen

Loes en Miranda willen ondersteunend zijn in de groepsgesprekken. ‘We willen zo laagdrempelig zijn als maar mogelijk is. De deelnemers bepalen zelf wat ze willen delen en waar ze behoefte aan hebben.  Bewustwording, erkennen en herkennen zijn voor ons sleutelwoorden. We hopen dat veel vrouwen hun ervaringen met anderen willen delen en zo elkaar kunnen ondersteunen in een zeer pittige fase die je leven, naast negatief ook positief, verandert’.

Laatste woensdag van de maand

De bijeenkomsten zijn iedere laatste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in het Toon Hermans Huis Weert, te beginnen op 31 januari.
Aanmelden is noodzakelijk en kan telefonisch: 0495-541444, of via mail: administratie @toonhermanshuisweert.nl

Terug naar de nieuwsbrief