Onze vrijwilligers

Alle activiteiten in het Toon Hermans Huis Weert worden uitgevoerd door (goed opgeleide) vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen met passie, die het hart op de juiste plaats hebben.

Onze vrijwilligers vertellen u graag meer over wat zij in het Toon Hermans Huis doen, waarom ze dat doen en hoe bijzonder het is bij zo’n mooie groep mensen te horen.

Hebt u interesse om ook vrijwilliger te worden? Loop eens vrijblijvend binnen in het Toon Hermans Huis Weert of mail ons.

Wij praten graag met u over wat u beweegt, uw kwaliteiten, talenten en ervaring. Want vrijwilligerswerk in het Toon Hermans Huis levert echt wat op. Ook voor uzelf.

Wij willen voor de aanname van nieuwe vrijwilligers transparant zijn over de te volgen procedure. E.e.a. is vastgelegd in de nota: Aannamebeleid Toon Hermans Huis Weert

Ons huis hecht veel waarde aan veiligheid, zowel in fysieke als emotionele zin. Daarom is een “Gedragscode en omgangsregels voor vrijwilligers opgesteld met door het bestuur op te leggen concrete sancties bij overtreding.

Een overzicht

U vindt hier een actueel overzicht van alle vrijwilligers. Sommigen vindt u ook terug bij Activiteiten. Ze zijn verdeeld in:

Bestuur + Vertrouwenspersoon
Coördinatoren
Gastvrouwen en gastheren
Overige vrijwilligers
Project vrijwilligers
Aanbieders


Henk Evers
Bestuursvoorzitter


Giovanni de Monte
Bestuurslid


Vivian Hoeben-Seerden
Bestuur penningmeester


Hub aan den Boom
Bestuurssecretaris


Thjeu Heiltjens
Bestuurslid-medisch adviseur


Mart van de Mortel
Vertrouwenspersoon THHW


Maria Bakx
Coördinator intern


Tanja Kools
Coördinator extern


Ton Beenders
Gastheer


Anja Daniëls
Gastvrouw


Ria Geuns
Gastvrouw


Stef Stienstra
Gastheer


Nelly Verhagen
Gastvrouw


Annie Boonen
Gastvrouw


Clary Eggens
Gastvrouw


Corné Lenders
Gastheer


Thea Verlaak
Gastvrouw


Ton Thijssen
Gastheer


Frans Brull
Gastheer


Margo Evers
Gastvrouw


May Niëns
Gastvrouw


Ria Vaesen
Gastvrouw


Helmie Coolen

Gastvrouw


Emmy Creemers
Gastvrouw


Lieneke Geelen
Gastvrouw


Ann Reijnders
Gastvrouw


Maria Verboogen
Gastvrouw


Yolande de Lucht

Gastvrouw


Henriëtte Thehu
Secretariaat en administratie


Koos Neijnens
PR en Communicatie


Gerrie Wagemans
Secretariaat en administratie


Jac Bakx
Sitebeheer


Toos van Gog
Secretariaat en administratie


Connie Bijlmakers
Intervisie, Adv.scholing


Brechtje Huijgevoort
Begeleider Toons Toppers


Monique van Megen
Project vrijw.Jongeren


Peter Sijben
Begeleider TT-fietsers


Simone Brands
Begeleider TT-wandelaars


Kirstie Boelaars
Begeleider TT-fietsers


Marleen Bouten
Begeleider TT-wandelaars


Joost Lenders
Begeleider TT-fietsers


Corné Lenders
Begeleider TT-team


Udie Adams
Schilderen


Hub Bukkems
Schilderen


Thea Verlaak
Voetmassage


Gerard Billekens
Schilderen


Marianne Dignouts
Voetwellness


Stef Stienstra
Café Toon Doodgewoon


Marjon Verhoeven

Creatieve expressie


Ton Thijssen
Kookworkshops


Koos Neijnens
Wandelen


Simone Brands
Muziekbed


Marlies Laugs
Gezichtsverzorging


Harrie Peijs
Yoga